De Haarlemse wortels van Sluter en Van de Werve

31 mei 2023 0 Door Els Brouwer

De redactie van Jaarboek Haerlem vroeg #teamsluter om een artikel te schrijven voor het jaarboek. Hoewel het om een voorlopig verslag van het onderzoek gaat, willen we het jullie niet onthouden. Het onderzoek gaat onverminderd voort, en met name de familiewortels van Sluter en Van de Werve liggen zeer gecompliceerd. Maar één ding staat als een paal boven het Spaarne: Claes Sluter komt uit Haarlem!

In 2021 maakte het Amsterdamse Rijksmuseum bekend dat het een houten beeld van Claes Sluter had aangekocht. Sluter wordt beschouwd als de meest vernieuwende beeldhouwer van de late middeleeuwen. Zijn carrière speelde zich bijna geheel af in Frankrijk, in en om de stad Dijon waar hij vanaf 1385 werkte en in 1406 overleed.

De laatste jaren is Sluter ook buiten de kring van kunsthistorici bekend geworden, mede door de aandacht die Bart van Loo in zijn boek De Bourgondiërs aan Sluter besteedt. De auteurs van dit artikel hebben, in navolging van en ondersteund door Bart van Loo en diverse personen verenigd in ‘Team Sluter’, eerder in de media gepleit om een standbeeld voor Sluter op te richten in Haarlem. In dit artikel proberen wij licht te schijnen op de Haarlemse afkomst en familie van Claes Sluter en ook van diens neef, Claes van de Werve, die in de voetsporen trad van zijn verwant. Maar eerst presenteren we een overzicht van het leven van de beide beeldhouwers vanuit een historisch perspectief. We beginnen dat verhaal in 1379, toen Claes Sluter zich in Brussel bevond.

Download artikel (PDF), eerder verschenen in Jaarboek Haerlem 2021 (verschenen juni 2022)