Claes van de Werve in Autun

22 augustus 2019 2 Door Ad van der Zee

Claes Sluter had een neef, Claes van de Werve, die mogelijk gelijk met hem uit Haarlem kwam en via Brussel met hem naar Dijon vertrok. Claes van Werve (+ 1439) overleefde Sluter geruime tijd en werkte zijn leven lang door aan de grafmonumenten in Dijon en Champmol. Daarnaast heeft hij ook andere opdrachten gehad en mogelijk heeft hij gewerkt in opdracht van Nicolas Rolin (1376-1462), de befaamde kanselier van hertog Filips de Goede en tevens Heer van Autun.

In het Musée Rolin in Autun, zuidelijk van Dijon gelegen, bevinden zich twee prachtige beelden die worden toegeschreven aan Claes van Werve. Het ene is een gepolychromeerde Maria met kind, het andere is een beeld van een bisschop. De Maria valt op door haar houding, die veel minder stijf is dan vergelijkbare Mariabeelden uit die tijd. Zij houdt het kind op natuurlijke en beschermende wijze in haar armen en zij toont zich vooral als moeder en mens. Het kind is overigens helemaal ingebakerd en ziet er uit als een echte baby, niet als een soort aspirant-heilige.

Maria met kind, afkomstig uit de inmiddels gesloopte Notre-Dame de Chatel in Autun, omstreeks 1432. Maker: Claes van de Werve. (Musée Rolin, Autun)
Beeld van een bisschop, omstreeks 1430 gemaakt door Claes van de Werve. Het beeld stelt wellicht Jean Rolin voor, de zoon van Nicolas, die later bisschop en zelfs kardinaal werd. (Musée Rolin, Autun)